Ik ben zwaar
aan de schrijverij.
Misschien heb ik
wat verkeerds
gedacht.
neem vooral geen blaadje voor de pen.o jogchem wat heerlijk. dat het maar lang mag voortduren.