Onbegrip bestaat uit oordelen Eenvoud is het ervaren van de werkelijkheid - niet in haar relatie tot onszelf maar in geheel haar heilige onafhankelijkheid. Eenvoud is zien, oordelen en handelen vanuit het punt waar we in onszelf rusten. Hoeveel valt er dan niet weg! En hoe valt al het andere niet op zijn plaats!

~Dag Hammarskjöldvrijdag de 13e ik zie Jogchem vliegen
Credits